Design Thinking toepassen

Er zijn continu nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, design en marketing. Bij WEBBER interactief houden we ons met alledrie deze pijlers bezig. Alles draait daarbij om het gemak van de gebruiker. De denkwijze van Design Thinking speelt daarbij een belangrijke rol, waarin we ons de laatste tijd meer verdiepen. In dit artikel lichten we toe, wat de te nemen stappen zijn.

Het hele idee van Design Thinking is in eerste instantie om bedrijven te laten denken als designers. Oftewel, waarom is een product gemaakt en hoe betrek je de gebruiker bij het product? De gebruiker staat dus centraal, en daar speel je onder andere met techniek op in. In principe is het een vrije denkwijze, maar toch zijn er een vijftal stappen die doorlopen kunnen worden. Er is geen stap 1 tot en met 5, je kunt ook slechts twee van de vijf stappen gebruiken. Of enkel de eerste, of de laatste. Het zijn enkel richtlijnen om de denkwijze enigszins af te kaderen.

Empathy

Een echte design thinker denkt vanuit empathy. Door bepaalde vragen te stellen aan de gebruiker, kom je er op deze manier achter of je hem goed begrijpt. Hierbij komt een stukje observatie en interpretatie. Je leert de gebruiker van de producten die je aanbiedt beter kennen en kunt daarop het proces aanpassen. In het geval van WEBBER houdt dit in dat we de gebruikers van een website goed leren kennen en kunnen inschatten.

Define

Tijdens de stap ‘define’ stellen we het probleem vast. Waar loopt het project op vast? Zijn de kosten te hoog? De kennis te laag? Het idee wordt concreter en er wordt naar een oplossing toegewerkt.

Ideate

In deze fase worden ideeën gegenereerd om tot een oplossing van het probleem te komen. Het kan helpen om hier een tijdsdruk aan te hangen, zoals vijf minuten voor vijf ideeën. Er is geen goed of fout, het gaat om de veelzijdigheid van ideeën. Zolang ze maar een oplossing vormen!

Prototyping

De vierde stap is dat het beste idee wordt gekozen en wordt uitgewerkt in een prototype. Het prototype hoeft geen werkende versie te zijn. Een tekening of schets is voldoende. Test het prototype op verschillende groepen mensen. Dus de doelgroep, maar ook op collega’s. Zij kijken weer vanuit een ander oogpunt. De ontvangen feedback neem je tot slot mee in de uiteindelijke uitwerking.

Test, test, test

Uiteindelijk ga je het product testen. Wat vindt de doelgroep ervan? Hoe ontvangen ze het? Wat zijn verbeterpunten, minpunten? Met deze feedback kun je weer opnieuw aan de slag gaan om het product aan te passen naar behoeften van de doelgroep.

Het design thinking proces loopt dus oneindig door. In feite kun je altijd bezig blijven met het product ontwikkelen. WEBBER interactief is bezig om het design thinking proces op een passende wijze in onze werkflow te voegen. Hoe we dit precies gaan toepassen aan WEBBERmagic, en wat de (positieve) effecten zijn voor onze klanten, lichten we een volgende keer toe!

Bel nu Mail nu

Reageren?

Wij vinden het leuk om te weten wat anderen van onze berichten vinden dus wees niet bang om te reageren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *