Functionaliteit met cookies gaat vaak over een cookie die de voorkeur van de gebruiker opslaat zodat de website beter werkt. Dit is een custom cookie die we maken en na toestemming plaatsen bij de gebruiker zodat we informatie terug krijgen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een cookie bijhoudt welk blog bericht een bezoeker voor het laatst heeft gelezen of waar diegene is gebleven tijdens het lezen. Als de bezoeker dan terugkeert naar de site kunnen we een notificatie geven op de site om de gebruiker te laten weten waar zij waren gebleven en verder kunnen lezen vanaf dat punt.