Kwaliteitsscore is een schatting van de kwaliteit van advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s die online staan.

Kwaliteitsscore is een schatting van de kwaliteit van advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina’s. Advertenties die een hoge kwaliteit bevatten, leiden tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie. De kwaliteitsscore (gerapporteerd op een schaal van 1 tot 10) en de componenten ervan (verwachte klikfrequentie, advertentierelevantie en ervaring op de bestemmingspagina) worden weergegeven in het veld Zoekwoordanalyse in het Google AdWords account. Je krijgt een hogere kwaliteitsscore wanneer advertenties en bestemmingspagina’s een hoge relevantie voor gebruikers bevatten.

Terug naar overzicht